Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

emancypowana
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaSayid Sayid

August 18 2017

emancypowana
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaomg-archy omg-archy

August 02 2017

emancypowana
9347 120d
Reposted fromzciach zciach viaomg-archy omg-archy
emancypowana
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong vialikek likek
2740 0a1b 500

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

emancypowana

July 12 2017

emancypowana
8512 b0e8
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaomg-archy omg-archy
emancypowana
2701 f67e 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
emancypowana

June 23 2017

emancypowana

May 12 2017

0215 a52b 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viaomg-archy omg-archy
emancypowana
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viaomg-archy omg-archy
emancypowana
6121 5564
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaomg-archy omg-archy
emancypowana
5129 4a91

May 08 2017

emancypowana
Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.
— ciasteczkowa
Reposted fromconfusion confusion viaGaa Gaa
emancypowana
Czekaj. Nie możesz mu pokazać, że zależy Ci na nim bardziej. Nie możesz pisać. To facet ma się uganiać za kobietą, a nie odwrotnie. A jeśli faktycznie mu na tobie zależy, to się w końcu odezwie. Wiem co mówię, w końcu sam jestem facetem.
— mądrości taty
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaGaa Gaa
emancypowana
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Hłasko
Reposted fromrudelubie rudelubie viaGaa Gaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl