Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

0215 a52b 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viaomg-archy omg-archy
emancypowana
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viaomg-archy omg-archy
emancypowana
6121 5564
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaomg-archy omg-archy
emancypowana
5129 4a91

May 08 2017

emancypowana
Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.
— ciasteczkowa
Reposted fromconfusion confusion viaGaa Gaa
emancypowana
Czekaj. Nie możesz mu pokazać, że zależy Ci na nim bardziej. Nie możesz pisać. To facet ma się uganiać za kobietą, a nie odwrotnie. A jeśli faktycznie mu na tobie zależy, to się w końcu odezwie. Wiem co mówię, w końcu sam jestem facetem.
— mądrości taty
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaGaa Gaa
emancypowana
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Hłasko
Reposted fromrudelubie rudelubie viaGaa Gaa

May 07 2017

emancypowana
4277 907e 500
emancypowana
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

May 03 2017

emancypowana
Są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujsz wspólny język. A potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
Reposted fromhole-love hole-love viaGaa Gaa
emancypowana

Chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. Dziewczyną, która ma znaczenie. 

dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania. Dziewczyną, która zmieniła wszystkie inne w Twoich oczach. Tą.


— Dżej.
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaGaa Gaa
emancypowana
Reposted fromworst-case worst-case viaGaa Gaa
emancypowana
2586 8b92 500
Warszawa, Królikarnia
Reposted fromohhh ohhh viaGaa Gaa
emancypowana
3500 d8b9
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaGaa Gaa
emancypowana
3824 45c5 500
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaGaa Gaa
emancypowana
W życiu każde­go człowieka są dwie miłości. Ta pier­wsza i ta prawdziwa.
Reposted fromlabellavita labellavita viaGaa Gaa
emancypowana

Nie podawaj się. Nigdy. Niezależnie ile Cię to kosztuje i jak bardzo odbija się na Twojej psychice. Nie przestawaj walczyć. O wiele bliżej masz do wygranej. Próbuj. Trzy razy, siedem, a nawet dziesięć. Uda się. W końcu poczujesz tę satysfakcję, staniesz na podium i zrozumiesz, że podczas walki odpuszczają tylko słabi. Bo wstydem nie jest próbować, ale w ogóle nie spróbować.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaGaa Gaa
emancypowana
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viaGaa Gaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl